Povabilo – gostinska ponudba na prireditvah v decembru 

Spoštovani! Bliža se december in KS Mesto Idrija pripravlja kar nekaj aktivnosti. Organizirane bodo naslednje prireditve: V kolikor bi želeli v decembru 2023 izvajati gostinsko ponudbo na prireditvah v Idriji, vas Krajevna skupnost Mesto Idrija vljudno vabi k sodelovanju. Ponudbo lahko pripravite…

VPOGLED KRAJANOV V IZVAJANJE INVESTICIJ

KS Mesto Idrija se je ob zaključku izvedbe investicijskih vlaganj v nov Kozolček v Čekovniku odločila, da javnosti predstavi tudi svoj pogled na sodelovanje s krajani pri načrtovanju, izvajanju in obveščanju glede vpogleda in obravnavanja investicijskih vlaganj. Izdelana je delovna…

SREČANJE S KRAJANI IDRIJSKE BELE

Dne 14.9. 2023 smo članice in člani KS Mesto Idrija izvedli prvo srečanje s krajani Idrijske Bele, katerega se je udeležilo 14 krajanov.  Predsednik je predstavil krajanom člane KS Mesto Idrija ter način dela KS v tem mandatu. Izpostavil je,…

Mnenje KS Mesto Idrija za drugo obravnavo Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija na seji občinskega sveta Občine Idrija

V občinah so uveljavljeni različni modeli za izplačilo sejnin ali nagrad kot nadomestilo za opravljanje funkcije v svetu KS. Krajevna skupnost Mesto Idrija je izvedla pregled pravilnikov drugih občin in županu Tomažu Venclju podala mnenje kot gradivo za drugo obravnavo Pravilnika na seji…

OBLIKUJMO NAPREDNO OBČINO ZA OBČANE – SKUPAJ!

V Listi Odgovorni za Občino Idrija skupaj s Krajevno skupnostjo Mesto Idrija pričenjamo z obveščanjem občank in občanov o predlogih za spremembo in dopolnitev STATUTA Občine Idrija, POSLOVNIKA občinskega sveta in ODLOKA o Krajevnih skupnostih v Občini Idrija. KAJ PREDLAGAMO…

sl_SISlovenian