Ekipa

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija

Mandat: 2018 – 2022

Predsednik: Erik Logar

Člani: Cirila Hladnik, Andrej Lazar, Tatjana Majnik, Damjan Lampe, Iztok Koler, Žiga Lakner

Mandat: 2014 – 2018

Predsednica: Melita Gantar

Člani: Jože Močnik, Erik Logar, Slavko Moravec, Blaž Pavšič, Ivana Frančiška Leskovec, Cirila Hladnik

Mandat 2010 – 2014

Predsednik: Tomaž Vencelj

Člani: Jože Močnik, Slavko Moravec, Marjan Brus, Ivana Frančiška Leskovec, Monika Rijavec in Erik Logar 

Mandat: 2006 – 2010 

Predsednica: Majda Troha

Člani: Tomaž Vencelj, Ferdinand Rupnik, Marijan Berčič, Jože Močnik, Ladislava Bizjak, Viljem Makuc

sl_SISlovenian