VPOGLED KRAJANOV V IZVAJANJE INVESTICIJ

KS Mesto Idrija se je ob zaključku izvedbe investicijskih vlaganj v nov Kozolček v Čekovniku odločila, da javnosti predstavi tudi svoj pogled na sodelovanje s krajani pri načrtovanju, izvajanju in obveščanju glede vpogleda in obravnavanja investicijskih vlaganj.

Izdelana je delovna verzija investicijske kartice: Kozolček, Čekovnik.

Z objavo želimo krajanom omogočiti vpogled v potek izvajanja posamezne investicije. Pri sami pripravi kartice investicije smo upoštevali tudi dosedanji izražen interes krajanov, ki so na uradnih urah  KSMI ali ob srečanjih KSMI s krajani že večkrat podali pobude in vprašanja na temo investicij. Menimo, da je tema pomembna in lahko doprinese k boljšemu pregledu postavk investicij. Ob tem pa želimo ponovno omeniti tudi pobudo KSMI, zapisano v mnenju ob sprejemanju proračuna, da bomo v prihodnje izvedli tudi širši posvet s krajani na temo investicij.

PREGLED AKTIVNOSTI KSMI – INVESTICIJE

Mnenje k investicijam na področju KS Mesto Idrija (9. 3. 2023)

Mnenje KSMI na vodenje investicij, poslano županu in za obravnavo na občinskem svetu v času sprejemanja proračuna. Objavljeno na  https://idrija.si/objava/759330

4. Uradne ure KS Mesto Idrija (14.6.2023)

Krajan: g. Marko Rožič

Izrazil je nezadovoljstvo nad delom občinske uprave, da krajanov/občanov ne obvešča ustrezno o projektih, ki že imajo urejeno dokumentacijo o pričetku del in z ustreznimi podatki kot so npr. finančna konstrukcija, časovnica izvajanja del, izvajalec. Prepričan je, da bi občina to morala storiti, tako pa ima občutek, da je Občinska uprava (OU) samozadostna. Sprašuje se tudi, zakaj OU ne izvaja sestankov s krajani/občani, na katerih bi jim investicije podrobneje predstavili in bi lahko dajali pobude in predloge tako, kot to počne KSMI?

Srečanje s krajani Čekovnika (3. 8. 2023)

Krajane je zanimalo, ali KSMI vodi svoj seznam investicij, ima vpogled v tekoče investicije, način usklajevanja le – teh z županom, saj ugotavljajo, da se premalo vlaga v to območje občine. Prav tako so izrazili željo o seznanjenju s stanjem investicij in predlogov, ki jih bodo podali.

DELOVNO SREČANJE Z ŽUPANOM

V torek, 17. 10. 2023 je KSMI z županom izvedla delovni sestanek na temo investicij, ki je potekal v zelo pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. Pregledali smo dano pobudo in potrdili, da obstaja skupni interes za uskladitev podatkovnega sloja in priprave končne skupne kartice investicije, ki bo služila za obveščanje občanov.

Dotaknili smo se tudi možnosti implementacije interaktivnega prikaza vseh investicij (primer Občine Medvode) ter sklenili, da bi bilo smotrno preveriti tudi skupne projekte sodelovanja občin na tem področju v sklopu Skupnosti Občin Slovenije. Omenili smo tudi, da imajo druge Občine za potrebe standardizacije, sledljivosti in preglednosti procesov sprejet Pravilnik o evidenčnih naročilih.

Gre za nadgradnjo koncepta strokovnosti in večje transparentnosti, katerega KSMI želi, da ga Občina Idrija zažene na področju vodenja investicij in s tem začne s postopno izboljšavo vseh neformalnih internih procesov, tako v fazi načrtovanja in priprave investicij pri vnosu v NRP in sprejemanju proračuna, kot tudi v fazi same izvedbe, vpogleda, sodelovanja z KS in obveščanja krajanov/občanov o investicijah.

Cilj Krajevne Skupnosti Mesto Idrija je, da se bo krajanom od leta 2024 naprej omogočilo javni vpogled v kartico ključnih občinskih projektov/investicij že ob podpisu pogodbe z izvajalcem oz. ob začetku del. 

Dogovorili smo se, da se končni dogovor o obliki in vsebini kartice investicije uskladi do 30.11.2023. Takrat vas bomo tudi obvestili, kako bodo KS kot tudi krajani lahko sledili izvajanju občinskih investicij.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian