OBLIKUJMO NAPREDNO OBČINO ZA OBČANE – SKUPAJ!

V Listi Odgovorni za Občino Idrija skupaj s Krajevno skupnostjo Mesto Idrija pričenjamo z obveščanjem občank in občanov o predlogih za spremembo in dopolnitev STATUTA Občine Idrija, POSLOVNIKA občinskega sveta in ODLOKA o Krajevnih skupnostih v Občini Idrija.

KAJ PREDLAGAMO / BOMO IZVEDLI?
Do vključno konec junija 2024 bomo predstavili različne predloge za spremembo aktov, ki se nam zdijo nujno potrebni iz vidikov:
–       splošne organiziranosti, vodenja postopkov in poslovanja občine;
–       pristojnosti občinskega sveta in delovnih odborov;
–       pristojnosti in izvajanja odločitev župana;
–       organiziranosti in pristojnosti krajevnih skupnosti;
–       strokovnosti dela občinske uprave.

Menimo, da je bila dosedanja ad hoc praksa, spreminjanja posameznih določb najpomembnejših predpisov Občine Idrija premalo vsebinsko premišljena, ki je vplivala na:
–       povečanje moči župana brez jasno opredeljenih ciljev pri poslovanju občine;
–       nepreglednost postopkov in razmejitev odgovornosti;
–       nepreglednost vodenja izbora investicij;
–       nepreglednost porabe javnih sredstev.

Pri dosedanjih spremembah je umanjkalo zavedanje o pomembnosti spoštovanja širšega demokratičnega okvirja pri soodločanju v obstoječih postopkih delovanja občine. Pri pregledovanju aktov drugih Občin ugotavljamo, da so formalni postopki v Občini Idrija pravno slabše opredeljeni, kar zavira odgovorno poslovanje Občine in zato sodelovanje znotraj Občine med županom, občinskim svetom in krajevnimi skupnostmi marsikje ni ustrezno urejeno.

Cilj pobude je, da se pripravi ciljni predlogi za spremembo členov, ki bodo zagotovili boljšo formalno izvajanje postopkov in bolj jasno določilo pristojnosti ter razmejilo odgovornosti med politično izvoljenimi predstavniki (župan, občinski svet, odbori in krajevnimi skupnostmi) ter pristojnostmi občinske uprave. Vpogled v način poslovanja župana in občinske uprave je vsekakor potrebno izboljšati kot tudi soodločanje pri vodenju postopkov in kreiranju odlokov in političnega življenja v lokalni skupnosti.

Vse naše predloge bomo posredovali v javnost in seznanili tudi vse politične skupine v občinskem svetu. Naš cilj je, da spodbudimo dialog med občinskimi svetnicami in svetniki in širšo javnostjo. Pričakujemo odgovorno in konstruktivno izmenjavo pogledov in stališč do podanih predlogov tudi s strani občank in občanov.

OB ZAKLJUČKU bomo za občane organizirali javno predstavitev vseh predlogov z razpravo. Upamo, na dovolj politične modrosti in interesa, da oblikujemo boljši okvir za delovanje Občine Idrija. Menimo, da je sprejem novega Poslovnik občinskega sveta, Statuta Občine Idrija in Odloka o Krajevnih skupnostih potrebno zagotoviti pred sprejemom proračuna za leto 2025/26.

Občanke in občani, vabljeni k sodelovanju!

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian