SODELOVANJE KRAJANOV PRI UREJANJU SPLOŠNIH ZADEV

Zaradi večje legitimnosti obravnave vprašanj iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti Mesto Idrija ter njene prebivalce, v svetu Krajevne skupnosti oblikujemo stališča in mnenja in tako sodelujemo na podlagi vaših predlogov, vprašanj, kot tudi pobud v postopkih priprave in sprejemanja občinskih odlokov ter predpisov.

Do sedaj smo članice in člani KS Mesto Idrija pripravili naslednja Mnenja: 

1) Investicije Občine Idrija na območju KS

2) Načrt pluženja 2023/24

3) OPPN SOČA (obravnava na seji 5.7.2023)

4) Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Idrija

Za prvi dve mnenji, še pričakujemo odziv župana.

Vsa nova mnenja, ki jih bomo oblikovali, kot vedno tudi glede na vaše pobude, pa bomo pošiljali za obravnavo na odborih in sejah občinskega sveta. Skladno s tem tudi upamo, da bo politično spoštovan Odlok o Krajevnih skupnostih in, da lahko, kot del Občine katera Krajevna skupnost nedvomno je, pregledno sodelujemo v političnih razpravah s svojimi stališči.

KS Mesto Idrija seveda ob tem daje tudi možnost in priložnost, da se krajanke in krajani v vezi pobud, pripomb in predlogov za obravnavo sprememb odlokov in drugih splošnih aktov občine obrnejo na njene članice in člane ali pa se ob pripravi mnenj KS udeležijo sej in seveda aktivno sodelujejo v razpravi. 

Seje KS Mesto Idrija 

https://idrija.si/objava/69196#category75

Kontaktni e-naslov:

ks-mestoidrija@idrija.si

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian