PRAVILNIK O RAVNANJU S PISARNIŠKIM DOKUMENTARNIM GRADIVOM

Prebrali smo si odgovor in pojasnilo Arhiva RS z dne 17.5.2023 glede vprašanja, ki smo ga podali v zvezi s Pravilnikom o ravnanju s pisarniškim dokumentarnim gradivom. Dokument je dosegljiv na podstrani dokumentov KSMI.

https://idrija.si/objava/767201

PRVI OBČUTEK 

Pravo oziroma pravno znanje ni ravno močna stran Občine Idrija, pa čeprav naj bi v demokraciji to bilo. Od leta 2015 naprej, ko je bil s strani župana Bojana Severja sprejet Pravilnik, le ta še ni bil NITI JAVNO OBJAVLJEN na strani Občine Idrija oz. ga žal nismo našli v občinskem pravnem registru. Stanje, ki ga sedaj ugotavljamo pa je, da imamo interni akt, ki ni bil niti sprejet skladno z vsemi zakonskimi zahtevami in ga tako na pol “pa damače” Občina Idrija uporablja samo za “interno” poslovanje. Po našem mnenju to seveda žal ne more biti tako.

Kdo drug, če ne gospod župan in gospod direktor, sta odgovorna, da občani vemo, oziroma bi morali vedeti, kako strokovni delavci poslujejo z našimi vlogami in ostalimi dokumenti ter izvajajo upravne postopke skladno s sprejetimi pravili in zakoni? Ob tem se s cmokom v grlu sprašujemo, ali je bil občinski svet v prejšnjem mandatu sploh zmožen kakršnegakoli nadzora poslovanja župana in občine?

DRUGI OBČUTEK

Širše gledano, je (mora biti) Pravilnik del pravnega registra sprejetih aktov Občine Idrija, ki pa je – tako kot je predstavljen na spletni strani – zgolj in samo tehnični register, pri katerem (seveda, ko ti uspe priti do njega), moraš še naprej “kopati”, da kam prideš. Tako, da občani in tudi mi ja, skoraj obupamo.

Da je potrebno imeti pravni register urejen ekipa KS Mesto Idrija smatramo, da je nujno ali še raje – obvezno. Za začetek predlagamo, da se objavi pdf. prečiščenega besedila Statuta Občine Idrija in Poslovnika občinskega sveta Občine Idrija na podstrani občinskega sveta. Da je vsem občanom, ki spremljajo delo občinskega sveta takoj na voljo.

Ravno tako, da se pod zavihek Krajevne skupnosti objavi povezavo na pdf. Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Idrija, da je vsem krajanom, ki jih zanima okvir delovanja krajevnih skupnosti takoj na voljo in lahko dostopen.

Nato pa želimo, da se vse veljavne akte, odloke, pravilnike ustrezno uredi še na ločeni podstrani in po vsebinskih področjih, da bodo lahko tudi člani odborov in seveda tudi občani/krajani takoj vedeli, kateri akti so podlaga za urejanje določenega področja.

Urejenost, preglednost in dostopnost! To je vse, kar pričakujemo od pravnega registra. 

TRETJI OBČUTEK

Kot krajevna skupnost, ki si prizadeva biti čimbolj konstruktivna, ali pa zgolj kot krajevna skupnost, ki ji seveda ni vseeno, kako posluje naša občina, seznanjamo in tudi opozarjamo na ta pravni manko in se sprašujemo: Ali je v naši občini še kakšna druga politična stranka, lista ali krajevna skupnost, ki po volitvah vidi manko pri urejanju pravnega področja? Mogoče Lista Krajevnih Skupnosti, ki vodi Statutarno – pravno komisijo? Mogoče bi to področje lahko prevzel podžupan, ki je študent prava in po novem vodja sosveta Krajevnih skupnosti? Vsekakor smo mnenja, da je deficit na tem področju velik in je nujno potrebno, da se mu nekdo posveti.  

KONČNI OBČUTEK

V odgovoru Arhiva RS je kar alarmantna navedba, ki ti da še en velik cmok v grlo.

Citat: “Glede na vsebino, ki jo Pravilnik ureja, to je upravljanje z dokumentarnim gradivom v fizični in digitalni obliki, določbe Pravilnika ne urejajo vseh področij upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom v digitalni obliki, kot bi jih morala urejati notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, kot so ta opredeljena v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.”

Če poenostavimo, tudi 4-letni mandat izvoljene in odgovorne ekipe ni dovolj, da bi se kaj premaknilo in uredilo ali vsaj preverilo ali je stanje ustrezno in skladno s pravili! Kot kaže župan s strani direktorja ni bil niti opozorjen, da Občina Idrija nima sprejetih notranjih pravil. Se kdaj vprašate, kako je to mogoče?

Nadzor s strani občinskega sveta pa, če rečemo, da je zatajil, potem predvidevamo, da je strokovnost obstajala, zato je bolje reči, da besedo “nadzor” občinski svet v prvem mandatu župana sploh ni poznal. Ali pa je bilo sledenje zakonodaji enostavno preveč strokovno opravilo za izvoljene svetnike, kdo ve!? Vsekakor da se in mora se to izvajati bolje.

Ali pa se moramo mogoče samo (na našo žalost) sprijazniti, da že 20 let živimo v “primerljivo urejeni slovenski občini” in se ta dediščina samo vestno nadaljuje – pač, po liniji najmanjšega odpora! 

Žal moramo vse krajanke in krajane, še enkrat seznaniti in javno ponovno povedati, da nismo šli na volitve zato, da bi živeli “samo v primerljivo urejeni Občini”, karkoli že to pomeni. Odpustek javnosti in nas krajanov/občanov je bil pač predolg in smatramo, da je skrajni čas, da korak po korak javno povemo, da je urejenost pravnega področja v Občini Idrija tako – tako in hkrati pomembna odskočna deska, ko bi lahko rekli »zdej pa gri!« Ja, spoštovane/spoštovani prepričani smo, da se da bolje.

Na naj koncu poudarimo (da ne bo narobe razumljeno) – vse zapisano je mišljeno zgolj, kot konstruktivna kritika z namenom, da stvari uredimo, kot je treba in kot si krajani/občani zaslužimo.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian