Povzetki: IZZIVI MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN USPEŠNEGA REŠEVANJA KONFLIKTOV

Včeraj smo spregovorili o dejavnikih, ki negativno vplivajo na naše počutje in posledično na medosebne odnose na delovnem mestu, doma ter v bližnji okolici. Za dobre medsebojne odnose pa so ključni povezanost, sodelovanje in spoštljiva komunikacija, ter uspešno soočanje in reševanje konfliktov.

Omenjeno tematiko nam je razstrla diplomirana organizatorka socialne mreže Zumra Ćoralić, ki se ponaša še z nazivi NLP Coach za medosebne odnose ter NLP Mojster praktik, je pa tudi družinska mediatorka ter mediatorka v gospodarskih in potrošniških sporih, kjer pri reševanju konfliktov beleži izjemne rezultate. Od leta 2015 vodi samostojno prakso na področju dela z ljudmi (s posamezniki, družinami, mladostniki, kolektivi) zato jo odlikujejo dragocene izkušnje z vodenjem delavnic za osebno rast, delavnice za vodje v podjetjih, kot tudi s predavanji na temo medosebnih odnosov.

Na predavanju smo izvedeli, da NLP ne pomeni samo neznani leteči predmet, ampak tudi nevrolingvistično programiranje, ki se ukvarja s spreminjanjem naših privzgojenih programov. NLP coach nam pokaže ogledalo, pomaga spoznati zakaj delujemo tako kot delujemo in nas nato usmeri in vodi skozi proces spreminjanja naših nezaželenih vzorcev. Coaching za doseganje svojih ciljev uporablja vse več uspešnih podjetij, pomaga pa nam lahko tudi v vsakdanjem življenju. Prav vsak se je že kdaj soočal s stisko, jezo, žalostjo, nezadovoljstvom s samim seboj ali z okolico. Zumra nas je potolažila, da je vse to normalno, da so čustva dovoljena in dobrodošla. Biti pa moramo pozorni, da ta negativna občutja ne pripeljejo do izgorelosti, anksioznosti. Pomembno se je stalno spraševati o sebi, biti čim bolj povezan s svojimi občutji, s samim seboj in prav pri reševanju naših lastnih težav nam NLP Coach in NLP Mojster praktik kot je Zumra, pomaga, da najhitreje in najbolj učinkovito pridemo od točke A do točke B.

V nadaljevanju je Zumra Ćoralić spregovorila o uspešnem reševanju konfliktov s pomočjo mediacije. In ne, ne mislimo na meditacijo. Zumra nam je razložila, da je mediacija prostovoljen proces reševanja konflikta med dvema strankama, ki ga vodi mediator. Glavna naloga mediatorja je, da je nepristranski, da stalno skrbi za spoštljivo komunikacijo, da ne sodi,… skratka, da ustvari varno okolje, v katerem stranke najdejo skupno rešitev. Ugotovili smo, da mediacija ni uporabna samo pri sodnih sporih, ampak tudi v medsebojnih odnosih v družini. Njena največja prednost pa je, da se tako izognemo dolgotrajnim postopkom sodnih obravnav, konflikt pa rešimo na win/win način, kjer so na koncu vsi vpleteni zadovoljni z izidom.

Ob koncu se je odprla še aktivna »debata« iz katere smo razbrali, da še kako potrebujemo podobne priložnosti, ko lahko spregovorimo in smo slišani. Zumra je zato izrazila željo, da bi naša občina svojim občanom omogočila brezplačne delavnice in tudi prve tri mediacije ter na ta način pomembno prispevala k krepitvi skupnosti.

Naše ugotovitve včerajšnjega dogodka pa samo potrjujejo, da smo na pravi poti in da naša lokalna skupnost potrebuje podobne dogodke, zato bomo z njimi zagotovo nadaljevali.

Zaključeno pa z mislijo:

„Če lahko preprečim vsaj enemu srcu, da se ne stre,
nisem živela zaman;
če enemu samemu življenju olajšam bol ali ublažim bolečino,
če onemogli taščici pomagam nazaj v gnezdo,
nisem živela zaman.“

Emily Dickinson

Nekatere občine omenjene principe že ponujajo svojim občanom, mogoče se opogumi tudi naša …

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-4306/odlok-o-mediaciji-pri-mestni-obcini-ljubljana

https://www.mojaobcina.si/novo-mesto/novice/vzpostavljamo-center-za-alternativno-resevanje-sporov.html

https://www.medvode.si/post/597653

Pa še par fotk:

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian