RAZPRAVA O IMENOVANJU PODŽUPANA

Jutri, v četrtek 25.5.2023 bo potekala 6. seja občinskega sveta Občine Idrija, na kateri bo naša svetniška skupina predlagala razširitev dnevnega reda. Zaradi pomembnosti teme za delovanje Občine Idrija pričakujemo podporo vseh svetnikov.

Vodja svetniške skupine, Davo Lampe je včeraj županu, Tomažu Venclju, občinski upravi in svetnikom posredoval gradivo za razpravo. Celotno gradivo pa je dosegljivo na spodnji povezavi.

POUDARJAMO, da je bil postopek seznanitve občinskih svetnikov o imenovanju podžupana neustrezen in da po pridobitvi sklepa župana o imenovanju podžupana ugotavljamo, da je nujno potrebna javna razprava:

1. ker ni opredeljenih področij, za katere bo pooblaščen podžupan;

2. ker manjka pravna podlaga za izplačilo po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju oz. nam ni poznano, ali je o tem sprejet ločen sklep. Skladno z 34.a členom ZLS pričakujemo, da bo višina plačila določena ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil;

3. ker obstaja vsebinska razlika med predstavitvijo podžupana na spletni strani Občine Idrija in pooblastili podžupana po sklepu o imenovanju oz. župan o tem ni seznanil občinskega sveta;

4. ker bo zaradi pavšalnih navedb o podžupanovih pristojnosti v sklepu vnaprej nemogoče določiti, v katerih primerih se mora podžupan izločiti iz glasovanja na občinskem svetu. Na podlagi navedenega PREDLAGAMO, da župan sprejme nov sklep oz. ustrezno dopolni obstoječega;

Opravljanje funkcije za področja in naloge, za katere bo podžupan pooblaščen, vpliva na kvaliteto bivanja občanov in podžupanova naloga je, da ustrezno in kompetentno vodi zaupane mu naloge, ki imajo vpliv na razvoj Občine Idrija.

ZA VEČ PREGLEDNOSTI, ZA VEČ ODGOVORNOSTI!

    Povezava na vložen predlog:

    Leave a Reply

    Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

    sl_SISlovenian