2. seja KS Mesto Idrija (povzetki)

Kot smo obljubili, vas bomo o našem delu in aktivnostih tudi stalno obveščali. V nadaljevanju vam posredujemo povzetke še preostalih tem, ki smo jih obravnavali na 2. redni javni seji.

1.) Na seji smo potrdili prisotnost in sklepčnost vseh članov KS.
2.) Spremenili in potrdili smo nov dnevni red seje (točko Stanje zdravstva v Idriji smo vsled pomembnosti obravnavli pod točko 5.)
3.) Soglasno smo potrdili zapisnik 1. redne javne seje.

4.) Pregledali in potrdili smo status sklepov s 1. seje. Za lažje spremljanje in evidenco, smo odprli tudi zbirnik sklepov.
5.) Stanje zdravstva v Idriji (povzetek lahko najdete v prejšnji objavi).
6.) Navzočim smo predstavili princip Vprašanja in pobude krajanov.

7.) Določili in predstavili smo TOP5 aktivnosti, ki jih planiramo izvesti.

8.) Sestavili smo nabor prireditev, dogodkov, aktivnosti katere nameravamo skupaj z vašo pomočjo realizirati (Dan Krajevne skupnosti, prostovoljna akcija barvanja ograje pri osnovni šoli in pri “Nebesih”, Dan zemlje, Cvetlični sejem, razne javne debate, predstavitve, okrogle mize, izobraževanja … ostali dogodki). Tukaj vas prav prijazno vabimo in pozivamo tudi za vaše ideje in predloge. Terminsko bomo zadeve opredelili in dorekli na našem naslednjem internem sestanku in jih nato tudi javno objavili.

9.) Prisotnim na seji smo predstavili že objavljene termine za uradne ure KS Mesto Idrija. Ne pozabite nanje. Vabljeni.

10.) Podali smo naše poglede, mnenja ter konstruktivne predloge k proračunu in investicijam Občine Idrija za 2023/2024. S pregledom in aktivnostmi nadaljujemo danes popoldan.

11.) Predstavili smo princip Vprašanja in pobude KS Mesto Idrija Občini Idrija. Uporabljen je isti princip, kot za Vprašanja krajanov. Vodi in spremlja se evidenca oddanih vprašanj in pobud.

Primer odgovora (imena so zaradi varovanja osebnih podatkov zakrita)

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian