2. seja KS Mesto Idrija (stanje zdravstva v Idriji)

Spoštovane meščanke in meščani!

Včeraj je bila izvedena 2. redna javna seja KS Mesto Idrija, na kateri smo dali glavni poudarek na temo situacije ZDRAVSTVA v občini Idrija. Seje je se udeležil tudi direktor ZD Idrija, gospod mag. Tomaž Glažar, ki se mu za udeležbo, podano razlago trenutnega stanja ter aktivnosti, ki se izvajajo z namenom izboljšanja stanja, iskreno zahvaljujemo.

Posredujemo vam odgovore, ki smo jih pridobili na podlagi zastavljenih vprašanj. Podatki, ki smo jih pridobili sami, se sicer od spodaj navedenih malce razlikujejo, smo pa bili vsi enotnega mnenja, da je trenutna situacija zaskrbljujoča ter vsekakor nujno vredna spremljanja in izvajanja ustrezno planiranih strateških aktivnosti, tako kratko, kot dolgoročnih.

VPRAŠANJE: Kadrovski deficit ZD Idrija. Kakšen je dejanski primanjkljaj zdravnikov? Koliko je aktivnih zdravnikov splošne medicine? Koliko in kdaj jih odhaja v pokoj?
ODGOVOR: Če bi želeli pokriti vse potrebe, omogočiti stalno možnost izbire zdravnika in normalno opravljati delo, v tem trenutku v ZD Idrija primanjkujejo sledeči profili zdravnikov:
• Zdravniki družinske medicine: 3
• Zdravniki v NMP (lahko so tudi zdravniki družinske medicine): 3
• Pediater: 1
• Ginekolog: 1
• Pedopsihiater: 1
Zaposlenih imamo 7 zdravnikov družinske (splošne) medicine. Od teh je ena na porodniškem dopustu, eden pa ima samo 0,4 programa splošne ambulante.
Zaenkrat vemo, da se letos, s 1. aprilom upokoji še ena zdravnica. Naslednji zdravnik bo imel minimalne pogoje za upokojitev čez leto in pol.

VPRAŠANJE: Koliko občanov nima osebnega zdravnika? Kakšna so priporočila ZD in Občine za take občane? Povračila stroškov za osebe, ki odhajajo na preglede v druge občine?
ODGOVOR: Na prvo vprašanje ni možno natančno odgovoriti, ker ne vemo, koliko občanov je opredeljeno pri zdravnikih izven naše občine. Je pa z upokojitvijo zdravnice v lanskem letu, zdravnika izgubilo 1.281 pacientov. Niso bili vsi iz občine Idrija.
Predvsem za kronične bolnike je pomembno, da si poiščejo zdravnika družinske medicine v soseščini, ker trenutno v ZD Idrija ne opredeljuje noben od aktivnih zdravnikov. Ko se bo konec poletje vrnila zdravnica iz porodniške odsotnosti, bo lahko opredelila še nekaj pacientov, če se ne bo odločila za skrajšan delovni čas. Za tiste, ki trenutno nimajo osebnega zdravnika smo že lani pred poletjem organizirali nadomestno ambulanto. Tu poskrbimo za vse, tudi tiste, ki zaradi trenutne odsotnosti nimajo zdravnika.
Ker je teoretično prosta izbira osebnega zdravnika, povračilo stroškov prevozov ni predvideno.

VPRAŠANJE: Ljudje se prepisujejo v Logatec, Postojno …
ODGOVOR: Še dobro, da se lahko. V Severnoprimorski regiji si je skoraj nemogoče izbrati zdravnika.

VPRAŠANJE: Zakaj v ZD Idrija ne opredeljuje noben zdravnik v ambulantah splošne medicine?
ODGOVOR: Vsi zdravniki so že presegli normativ 1845 glavarinskih količnikov na zdravnika, ko lahko začnejo odklanjati opredelitve. V spodnji preglednici je število glavarinskih količnikov po zdravnikih v ZD Idrija.
STRAUS SILVIJ … 2.454,09
FENJVEŠI DJORDJE … 2.349,80
NOVAK KNAP ANA MARIJA … 2.259,12
KLANČAR ANITA … 2.600,56
KOKALJ OBLAK NINA … 2.486,48
LESKOVEC ANDRA … 2.309,40
KAVČIČ BORUT … 2.205,90
ŠORLI LENA … 2.211,20
Bistveno preseganje normativnih glavarinskih količnikov pripelje do tega, da pacienti ne pridejo do svojega zdravnika.

VPRAŠANJE: Kakšne so aktivnosti za pridobitve novega kadra?
ODGOVOR: Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije že od začetka leta 2021 opozarjamo na perečo situacijo glede zdravnikov v regiji, ki se lahko še poslabša. Problem pomanjkanja zdravnikov smo predstavili vsem županom v regiji, dvema ministroma in Državnemu svetu. Še vedno smo prepuščeni sami sebi, da rešujemo sistemski problem, ki nastaja zadnjih 20 let. K sreči ima Občini Idrija veliko posluha in nam je priskočila na pomoč s stanovanji. Zato smo trenutno v pridobivanju 2 zdravnic iz tujine (pediatrinja in družinska zdravnica). Že 2 leti intenzivno oglašujemo, tudi preko zdravniške zbornice in socialnih omrežij, pa nismo uspeli pridobiti zdravnikov specialistov iz Slovenije. Dobro je tudi to, da imamo zaposlene 3 specializantke družinske medicine in eno specializantko pediatrije. Specializirale bodo v 2 do 4 letih, odvisno od porodniških odsotnosti. Letos bomo zaposlili še enega specializanta družinske medicine, ki bo predvidoma specializiral čez 4,5 let.

VPRAŠANJE: Zakaj ZD nima ginekologa in specialista medicine dela? Kakšne so aktivnosti v tej smeri?
ODGOVOR: ZD Idrija je imel zaposleno ginekologinjo, ki je bila na 2 zaporednih porodniških dopustih. Kljub obljubi prejšnji direktorici, da bo vsaj delno ostala v ZD Idrija je lani poleti, po zaključku porodniške odsotnosti dala odpoved. Za pridobitev ginekologa smo se povezali z Ginekološko kliniko UKC Ljubljana, Porodnišnico Postojna in Splošno bolnišnico Nova Gorica. Zaenkrat smo v dogovoru, da po končani specializacij (predvidoma junija 2023) za 0,2 programa zaposlimo ginekologinjo iz Postojne. Ginekološka klinika v Ljubljani je lani celo izvedla poizvedbo med specializanti, kdo bi prišel delat v Idrijo. Na tej osnovi smo se letos dogovorili s specialistko ginekologije, da bo dvakrat tedensko delala v ambulanti dispanzerja za ženske po podjemni pogodbi.

VPRAŠANJE: Kakšna je strategija vodstva ZD?
ODGOVOR: Pri pomanjkanju zdravnikov, kot ga imamo trenutno v ZD Idrija je možna samo ena strategija – z vsemi sredstvi pridobiti dodatne nujno potrebne zdravnike in to v čim krajšem času. Kot kaže bomo, zaradi politike zaposlovanja specializantov v preteklosti, v 2 do 4 letih imeli dovolj zdravnikov družinske medicine, če ne bo prišlo do kakšnih neprijetnih presenečenj. Zato je s to politiko potrebno nadaljevati. V letošnjem letu bomo, s pomočjo občin ustanoviteljic, ponovno razpisali štipendije za študente medicine, ki naj bi se kasneje zaposlili v ZD Idrija. Trenutno pa je izrednega pomena, da izpeljemo zaposlitev obeh zdravnic iz tujine, ki bosta po dodatnem izobraževanju lahko v celoti začeli delati v ZD Idrija v letu 2024. Najhujši leti glede dostopnosti pacientov do storitev v ZD Idrija bosta predvidoma leti 2022 in 2023. V obeh letih je poleg ambulant družinske medicine močno ogroženo tudi delovanje NMP.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian